[ Best ] Purush Prakash in Marathi | पुरुषांची व्याख्या आणि प्रकार

0

Purush Prakash in Marathi | पुरुषांची व्याख्या आणि प्रकार

माणसाची व्याख्या:

संप्रेषणाच्या वेळी सहभागी असलेल्या व्यक्तींना पुरुष म्हणतात.

 • उदा: माझे नाव सचिन आहे.

या वाक्यात वक्ता (सचिन) स्वतःबद्दल बोलत आहे. तो या संवादात सहभागी आहे आणि ऐकणाराही आहे.

माणसाचा प्रकार 

हिंदीत तीन पुरुष आहेत-

 1. सर्वोत्तम माणूस – मी, आम्ही
 2. मधला माणूस – तू, तू
 3. इतर पुरुष- तो, ​​राम इ.

Purush Prakash in Marathi | पुरुषांची व्याख्या आणि प्रकार

1. सर्वोत्तम माणूस

व्याख्या – चांगली व्यक्ती बोलते असे म्हणतात. वक्ता आपल्या नावाच्या जागी जे सर्वनाम वापरतो त्याला परिपूर्ण व्यक्ती म्हणतात.

किंवा

तो स्वतः वक्ता आहे.

चांगला माणूस तो असतो जो बोलतो किंवा बोलतो. त्याला स्पीकर असेही म्हणतात. वक्ता म्हणजे वक्ता.

यालाच आपण इंग्रजीत ‘फर्स्ट पर्सन’ म्हणतो.

उदा – मी, माझे, मी, माझे, माझे, माझे, आमचे, आमचे, आमचे, आमचे, आम्ही.

वक्ता स्वतःचे वर्णन करण्यासाठी मी, मी, मी, माझे, माझे इत्यादी शब्द वापरतो.

परिपूर्ण माणसाची काही उदाहरणे:-
 • मला अन्न खायचे आहे.
 • माझे नाव विकास आहे.
 • मी दिल्लीत राहतो.
 • मी जयपूरला जात आहे.
 • मी दिवसातून तीन जेवण खातो.
 • मला खूप मित्र आहेत.
 • मला शाळेत जायला आवडते.
 • माझ्या कुटुंबात चार लोक आहेत.
 • माझे घर मुंबईत आहे.
 • माझे वडील खूप छान आहेत.
 • मला पाऊस आवडतो.
 • मला पावसात भिजायला आवडत नाही.

वरील वाक्यांमध्ये वक्ता ‘मी’, ‘माझे’, ‘मी’, ‘माझे’ इत्यादी शब्द वापरून स्वतःचे वर्णन करत आहे. त्यामुळे हे शब्द परिपूर्ण पुरुषाच्या श्रेणीत येतील.

2. मधला माणूस

व्याख्या – जो ऐकतो त्याला मध्यमपुरुष म्हणतात. श्रोत्याच्या नावाच्या जागी वक्त्याने वापरलेले सर्वनाम म्हणजे मध्यपुरुष.

किंवा

मधला माणूस म्हणजे श्रोता ज्याच्याशी वक्ता बोलतो.

उदाहरणार्थ, तू, तू, तुझा, तुझा, तुझा, तुझा, तुझा.

वक्ता श्रोत्यासाठी तू, तू, तू, तू, तू इत्यादी शब्द वापरतो.

मध्यम माणसाची काही उदाहरणे: 
 • मला तुला काही तरी दाखवायचे आहे.
 • मला तुम्ही आवडता.
 • तुम्हाला दुसरीकडे कुठेतरी जावे लागेल.
 • मी तुला जे करायला सांगितले ते कर.
 • बोलाल तर बरं होईल.
 • आज तुला बरे वाटत नाही.
 • आजकाल कुठे राहता?
 • तू काय करत आहेस?
 • तू येईपर्यंत तो निघून गेला होता.
 • तुम्ही बाजारातून माल आणा.

वरील वाक्यांमध्ये वक्त्याने श्रोत्यासाठी ‘तू’, ‘तू’, ‘तू’, ‘तू’, ‘तू’, ‘तू’ इत्यादी शब्द वापरले आहेत. त्यामुळे हे शब्द मध्यमपुरुषाच्या श्रेणीत येतात.

3. इतर पुरुष

व्याख्या – ज्या व्यक्तीबद्दल संभाषण केले जात आहे तिला इतर व्यक्ती म्हणतात.

किंवा

दुसरा माणूस हा तिसरा माणूस आहे ज्याबद्दल श्रोता आणि वक्ता बोलतात.

उदाहरणार्थ – हे, ते, ते, ते, ते, ते, ते, ते, ते, ते, ते, ते, तुमचे.

हे, ते, ते, ते इत्यादी शब्द तृतीय व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जातात.

इतर पुरुषांची उदाहरणे:
 • तो फुटबॉल खूप चांगला खेळतो. ,
 • मी तुला सांगितले की तो अभ्यासात फार वेगवान नाही.
 •  अमेरिकेला जाण्याचे त्याचे स्वप्न आहे.
 • त्याचे स्वप्न एक दिवस पूर्ण होईल.
 • त्यांना तुमच्यात रस नाही.
 • त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा.

वरील वाक्यांमध्ये वक्ता ‘तो’, ‘ती’, ‘ते’ इत्यादी शब्द वापरून श्रोत्याला तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल सांगत आहे. त्यामुळे हे शब्द इतर पुरुषांच्या श्रेणीत येतील.

 

वक्ता आणि श्रोता यांच्या व्यतिरिक्त व्यक्ती, प्राणी किंवा वस्तूसाठी संज्ञाच्या जागी वापरले जाणारे सर्वनाम इतर  व्यक्ती असे म्हणतात.

“ती” हे दुसरे सर्वात जास्त वापरले जाणारे पुरुष सर्वनाम  आहे. सर्व संज्ञा देखील इतर पुल्लिंग अंतर्गत मानले जातात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here