Hindi Muhavre Or Uske Arth In Marathi

0

Hindi Muhavre Or Uske Arth In Marathi | हिंदी मुहावरांचे अर्थ, प्रकार आणि उदाहरणे

हिंदी मुहावरे (Hindi Muhavre In Marathi)

हिंदी मुहावरांची व्याख्या (Hindi Muhavre Ki Vyakhya in Marathi)

असा वाक्प्रचार ,  ज्याला सामान्य अर्थ कळत नाही, परंतु काही विशिष्ट अर्थाचा ठसा उमटतो ,  त्याला मुहावरे म्हणतात.

वाक्यातील शब्दांचा समूह ज्याला साध्या अर्थाऐवजी विशेष अर्थ असतो त्याला मुहावरे म्हणतात.

दुसर्‍या शब्दात – भाषेत प्रचलित असलेल्या अभिव्यक्ती एककाला मुहावरे म्हणतात ,  ज्याचा वापर थेट अर्थापेक्षा वेगळ्या हेतूसाठी केला जातो.

मुहावरे म्हणजे भाषेत दिसणारा वाक्प्रचार, जो त्याच्या शाब्दिक अर्थाऐवजी विशिष्ट अर्थ व्यक्त करतो.

Hindi Muhavre Or Uske Arth In Marathi | हिंदी मुहावरांचे अर्थ, प्रकार आणि उदाहरणे

हिंदी मुहावरांची वैशिष्ट्ये ( Hindi Muhavre Ki Visheshtaye In Marathi )

1) इडिअम हा वाक्याच्या संदर्भात वापरला जातो, स्वतंत्रपणे नाही. उदाहरणार्थ, कोणी ‘पोट कापणे’ असे म्हटले तर त्याचा काही विशेष अर्थ निघत नाही. याउलट ‘पोट कापून मी माझ्या मुलाला शिकवलं’ असं कुणी म्हटलं तर वाक्याच्या अर्थाला एक लक्षण, सौंदर्य आणि लय प्राप्त होते.
(२) मुहावरे त्याचे मूळ स्वरूप कधीही बदलत नाही, म्हणजेच त्याचे समानार्थी शब्दांत रूपांतर करता येत नाही. उदाहरणार्थ, ‘कंबर तोडणे’ हा वाक्प्रचार आहे, पण त्याच्या जागी ‘कटिंग’, ‘ब्रेक द कमर’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द वापरणे चुकीचे ठरेल.
(3) मुहावरेला अर्थपूर्ण अर्थ नसतो, त्याचा विशेष अर्थ गृहीत धरला जातो; जसे- ‘खिचडी शिजवणे’. जेव्हा हे दोन शब्द मुहावरे म्हणून वापरले जातात तेव्हा त्यांचा अर्थ घेतला जात नाही. परंतु, जेव्हा हे शब्द वाक्यात वापरले जातात, तेव्हा एक विशेष अर्थ असेल- ‘गुप्तपणे सल्ला देणे’.
(4) मुहावरेचा अर्थ संदर्भानुसार आहे. जसे- ‘युद्धात मैदानात येणे’. याचा अर्थ ‘युद्धात शहीद होणे’ आणि युद्धाच्या जागी ‘फिल्ड’ चालवणे नाही.
(५) हिंदीतील बहुतेक मुहावरे थेट शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांशी संबंधित आहेत. हे इतर भाषांच्या मुहावरांमध्येही आढळते; उदाहरणार्थ, तोंड, कान, हात, पाय इत्यादी अनेक मुहावरे प्रचलित आहेत. आमची बरीचशी कामे त्यांच्याकडूनच केली जातात.

हिंदी मुहावरांचे प्रकार ( Hindi Muhavre Ke prakar In Marathi )

मुहावरे खालील आधारावर वर्गीकृत केले जाऊ शकतात –
(1) सादृश्यतेवर आधारित
(2) भौतिक भागांवर आधारित
(3) अशक्य परिस्थितीवर
आधारित (4) कथांवर आधारित
(5) प्रतीकांवर आधारित
(6) घटनांवर आधारित

(1) समानतेवर आधारित मुहावरे

अनेक मुहावरे समानतेवर किंवा समानतेवर आधारित असतात.
उदाहरणार्थ  , बांगड्या घालणे, मसूर वितळत नाही, सोन्यावर बर्फ लावणे, कुंदन सारखे चमकणे, पापड लाटणे इ.

(2) शरीराच्या अवयवांवर आधारित मुहावरे

हिंदी भाषेत या वर्गात अनेक वाक्प्रचार आढळतात.
उदा  ., हातपाय मोकळे करणे, डोळे चोरणे, अंगठा दाखवणे, डोळ्यांवरून पडणे, डोके हलवणे, बोटे वर करणे, छातीवर साप फिरवणे, तळवे चाटणे, दात आंबटणे, नाक घासणे, पाठ दाखवणे, तोंड काळे करणे इ.

(3) अशक्य परिस्थितीवर आधारित मुहावरे 

असे मुहावरे शब्दार्थाच्या पातळीवर अशक्य वाटणारी परिस्थिती दाखवतात.
उदाहरणार्थ  , पाण्याला आग लावणे, दगडाचे हृदय असणे, जमीन आणि आकाश एकत्र करणे, डोक्यावर पाय ठेवून पळणे, तळहातावर मोहरी गोळा करणे, हवाई किल्ले बांधणे, दिवसा तारे पाहणे इ.

लोकांमध्ये प्रचलित असलेल्या काही दंतकथांमधून काही मुहावरे जन्माला येतात.

उदाहरणार्थ , कुटिल असणे, एक आणि अकरा असणे, हातात हात घालून विकणे, सापाला खायला घालणे, रंगीत कोल्हाळ असणे, शेपूट दाबून पळणे, लाकडात पाय देणे इ.

(५) चिन्हांवर आधारित मुहावरे

काही मुहावरे प्रतीकांवर आधारित असतात.

उदाहरणार्थ  , एका डोळ्याने पाहणे, एकाच लाकडाने गाडी चालवणे, एकाच पिशवीत असणे, या तिन्ही मुहावरांमध्ये वापरलेला ‘एक’ हा शब्द ‘समानतेचे’ प्रतीक आहे.
त्याचप्रमाणे दीड फासळी असणे, अडीच तांदळाची खीर शिजविणे, अडीच दिवस राजसत्ता असणे, दीड आणि अडीच शब्द असणे ही ‘निष्काळजीपणा’ची प्रतीके आहेत.

(6) घटनांवर आधारित मुहावरे 

काही वाक्प्रचारांच्या मुळाशी एक घटनाही आहे.
उदाहरणार्थ  , काटे काढणे, उत्खनन करणे, उत्पन्न उपटणे, मृतदेह उपटणे इ.
वरील भेदांव्यतिरिक्त, मुहावरे देखील स्त्रोताच्या आधारावर वर्गीकृत केले जाऊ शकतात. हिंदीतील काही वाक्प्रचार संस्कृतमधून आले आहेत, तर काही अरबी-फारसीतून आले आहेत. याशिवाय मुहावरांचे विषय काय आहेत, या आधारे त्यांचे वर्गीकरणही करता येते.
जसे की  आरोग्याशी संबंधित, युद्धाशी संबंधित इ. काही मुहावरे विशिष्ट प्रदेशाच्या आधारे वर्गीकृत केले जाऊ शकतात.
उदाहरणार्थ  , क्रीडा क्षेत्रात वापरले जाणारे मुहावरे, सैन्याच्या क्षेत्रात वापरले जाणारे मुहावरे इ.

हिंदी मुहावरे उदाहरणे 

1. हावरा – डोळ्याचा तारा, डोळ्याची
बाहुली अर्थ  – खूप सुंदर
वाक्य वापर – हे मूल माझ्या डोळ्याचे सफरचंद आहे.

2. मुहावरा –  डोळ्याचा मस्करा चोरणे
अर्थ  – स्वच्छतेसह चोरी करणे
वाक्य वापर –  बर्याच लोकांकडून हरवलेले पहा! एखाद्या चोराने मस्करा चोरल्यासारखे आहे

3. मुहावरा – डोळ्यात धूळ फेकणे
अर्थ  – सर्व सामान्य फसवणूक करणारी
वाक्ये वापर – काही विद्यार्थी परीक्षकांच्या डोळ्यात धूळ फेकून चांगले गुण मिळवतात, परंतु त्यांना जीवनात यश मिळत नाही.

4. मुहावरा – डोळ्यांवर चढणे म्हणजे – वाक्याचा
वापर
आवडणे –   तुमचे घड्याळ चोराच्या डोळ्यावर चढले होते, त्यामुळे संधी मिळताच त्याने ते चोरले.

5. मुहावरा – डोळे वळवण्याचा
अर्थ –
वाक्य वापरण्यापूर्वी   सारखे वागू नका – जेव्हापासून त्याला अधिकार मिळाला तेव्हापासून त्याने आपले आई-वडील, मित्र-मैत्रिणी यांच्यापासून नजर फिरवली आहे.

6. मुहावरा – डोळे घालणे
अर्थ  – प्रेमाने स्वागत करणे
वाक्य वापर – मी तुझ्या वाटेत डोळे घालून का बसलो आहे, तू लवकर ये

7. मुहावरा – डोळ्यात पाणी नसणे म्हणजे – लाज
बाळगणे  , निर्लज्ज असणे वाक्याचा
वापर – अप्रामाणिक लोकांच्या डोळ्यात पाणी नाही

8. मुहावरा – डोळ्यात रक्त
अर्थ  – अति राग
वाक्याचा वापर – जयचंदला पाहून महाराज पृथ्वीराजांच्या डोळ्यात रक्त आले

९. मुहावरा – माझ्या डोळ्यांत येण्यासाठी
अर्थ  – वाक्याचा वापर आवडणे
– तुझे पेन माझ्या डोळ्यात अडकले आहे, तू मला दिलेस

10. मुहावरा – डोळ्यात चरबी
अर्थ  – गर्विष्ठ
वाक्य वापरणे – संपत्ती हातात येताच त्याच्या डोळ्यात चरबी आली आणि तो आपल्या नातेवाईकांशी वाईट वागू लागला. 

11. मुहावरा – डोळे लाल करा
अर्थ  – रागाने पहा वाक्याचा
वापर –  डोळे लाल करू नका, मला याची भीती वाटत नाही

12. मुहावरा – डोळे भाजणे
म्हणजे  – तत्वज्ञानाचा आनंद घेणे –
वाक्याचा वापर – अनेक तरूण फक्त डोळे भाजण्यासाठी गोऱ्या गाडीत येतात.

13. मुहावरा –
अर्थ शोधणे  – भटक्या वाक्याचा
वापर –  तो नोकरीच्या शोधात फिरत राहिला.

14. मुहावरे – खरे अर्थ सांगणे
  चांगले आणि वाईट
वाक्य वापरणे –  मी खूप खोटे ऐकले आहे, परंतु तुमचा विश्वास असेल तर?

15. मुहावरा – रक्ताचा तहानलेला
अर्थ  – शत्रूला जाणणे वाक्याचा
उपयोग –  तुम्ही काय बोलत आहात, तो माझ्या रक्ताचा तहान लागला आहे.

16. वाक्प्रचार – मैदानात राहणे किंवा येणे  –
हौतात्म्य प्राप्त करण्यासाठी
वाक्याचा उपयोग –  पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात इतके मराठे आले की मराठा-भूमी सैनिकांनी रिकामी झाली.

17. मुहावरा –  अडचणीत येण्याचा
अर्थ  – अडचणीत पडणे,
वाक्य वापरणे बंद करणे –  प्रकरण निश्चित झाले, पण शेवटच्या क्षणी तो मागे वळल्याने सर्व काम गडबडले.

18. मुहावरा –  गोंधळात
टाकणे अर्थ  – काही काम लटकवणे वाक्याचा
वापर –  त्याने माझे काम गोंधळात टाकले आहे. आता ते दुसऱ्याला करावे लागेल.

19. मुहावरा – खंदकातून  खंदकात उडी मारणे
याचा अर्थ –  एका संकटातून किंवा संकटातून बाहेर पडून दुसर्‍या वाक्यात जाणे
–  मला माहित नव्हते की मी खंदकातून बाहेर पडून खंदकात उडी मारणार आहे.

20. Idiom –  Idiom
Meaning  – Mara – Mara Firna Sentence
Usage –  आधी त्याने नोकरी सोडली, आता तो नोकरीच्या शोधात भटकत आहे.

21. मुहावरा – आकाशात भेटणे
अर्थ  – सर्वकाही नष्ट करणे
वाक्याचा उपयोग –  जेव्हा पूर आला तेव्हा आकाशात सर्वकाही सापडले.

22. मुहावरा – अन्न पचत नाही
याचा अर्थ  – अस्वस्थ किंवा अस्वस्थ होणे वाक्याचा
वापर –  जोपर्यंत श्यामा मला तिच्या मनाबद्दल सांगत नाही तोपर्यंत तिचे अन्न पचणार नाही.

23. मुहावरा – खाणे पिणे
अर्थ –
वाक्य   खर्च करणे वापरणे – त्याने मित्र-मैत्रिणींमध्ये आपला संपूर्ण पगार खाल्ला आणि प्याला, आता तो कर्ज मागत आहे.

24. मुहावरा – खायला धावा
अर्थ  – खूप रागावणे
वाक्य वापर –  मी माझ्या काकांकडे जाणार नाही, तो सगळ्यांना खायला धावतो.

25. मुहावरा –  खिचडी शिजवण्याचा
अर्थ  – गुप्त बोलणे किंवा काही षड्यंत्र
वाक्याचा वापर –  विद्यार्थ्यांना खिचडी शिजवताना पाहून शिक्षकांनी त्यांना फटकारले.

26. मुहावरा –  काकडी-काकडी प्रमाणे कापणे
याचा अर्थ  – बिनदिक्कतपणे मारणे – वाक्याचा
वापर करणे –  १८५७ च्या लढाईत राणी लक्ष्मीबाईंनी इंग्रजांना काकडींसारखे कापले होते.

27. मुहावरा –  खुदा-खुदा करके
अर्थ –
वाक्ये वापरायला   खूप अवघड – रामूने खुदा-खुदा करत 10वी पास केली आहे.

28. मुहावरा – आनंदी पोनी
अर्थ  – सुखद
वाक्य वापर –  तो आनंदी पोनी आहे, तो आनंदी राहून आपले काम पूर्ण करतो.

29. मुहावरा –  खुंटी दफन करणे
अर्थ  – राहण्याचे ठिकाण निश्चित करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  त्याने खुंटी येथे पुरली आहे, असे दिसते की तो आयुष्यभर येथेच राहील.

30. मुहावरा – रक्त आणि घाम एकत्र
अर्थ  – खूप मेहनत करणे
वाक्याचा वापर –  रामू रक्त आणि घाम एक एक करून दोन पैसे कमावतो.

हे देखील वाचा:  विरामचिन्हांचा वापर

31.Idiom – रक्ताच्या अश्रूंनी रडणे
अर्थ  – खूप त्रास देणे किंवा त्रास देणे वाक्याचा
वापर –  रामू कलियुगीचा मुलगा आहे, तो आपल्या आईवडिलांना रक्ताच्या अश्रूंनी रडवत आहे.

32. मुहावरा – रक्तरंजित
अर्थ  – खूप राग येणे वाक्याचा
वापर –  त्याच्यावर रक्त आहे, आज तो काहीही करू शकतो.

33. मुहावरा –  रक्त खेचर असणे
अर्थ  – खूप भांडणे किंवा भांडणे
वाक्य वापर –  सकाळी, दोन्ही भावांमध्ये रक्त आणि खेचर होते.

34. मुहावरा – रक्त पिणे
अर्थ  – वाक्याचा उपयोग शोषण करणे
–  सेठ रामलाल जी त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे खूप रक्त शोषतात.

35. मुहावरा – स्वयंपाक ख्याली  पुलाव
अर्थ  – अशक्य गोष्टी करणे वाक्याचा
वापर –  अरे भाऊ! ख्याली पुलाव शिजवून काही होणार नाही, काही काम करा.

36. मुहावरा – गेम खराब होणे
अर्थ  – काम बिघडवणे वाक्याचा
वापर –  जर वडिलांनी साथ दिली नाही तर आमचा संपूर्ण खेळ खराब होईल.

37. मुहावरा – रक्त थंड होण्याचा
अर्थ  – उत्साह नसणे किंवा घाबरणे
वाक्याचा वापर –  दहशतवाद्यांना पाहून माझे रक्त थंड झाले.

38. मुहावरा – खोटा पैसा
अर्थ  – अयोग्य पुत्र वाक्याचा
वापर –  कधीकधी खराब पैसा देखील उपयुक्त ठरतो.

३९. मुहावरा –  कवटी खाणे किंवा कवटी चाटणे  म्हणजे – खूप बोलून त्रास देणे –
वाक्याचा
वापर –  अरे भाऊ! माझी कवटी खाऊ नकोस, इथून निघून जा.

40. मुहावरा – कवटी रिक्त
अर्थ  – काम करून मन थकले
वाक्य वापर –  शिकवल्यानंतर माझी कवटी रिकामी झाली, तरीही त्याला काही समजले नाही.

41. मुहावरा – कवटीचा टक्कल करणे
अर्थ  – खूप मारणे आणि मारहाण करणे वाक्याचा
वापर –  लोकांनी मारहाण करून चोराची कवटी मुंडली.

42. मुहावरा – कवटीवर लोड करणे
म्हणजे  – एखाद्यावर जबरदस्तीने काम ठेवणे वाक्याचा
वापर –  बहुतेक कर्मचारी रजेवर गेले ज्यामुळे एक किंवा दोन कर्मचाऱ्यांना कामाचा भार द्यावा लागला.

43. मुहावरा – उघडपणे सांगणे
अर्थ  – स्पष्टपणे सांगणे वाक्याचा
उपयोग –  मित्रा, तुला जे सांगायचे आहे ते उघडपणे सांग, माझ्यापासून काहीही लपवू नकोस.

44. मुहावरा – बातमी शोधणे लीना
अर्थ  – बातमीचे
वाक्य वापरणे –  मदनचे आजोबा घर सोडून गेले. अनेकांनी त्याचा शोध घेतला, तरीही त्याचा शोध लागला नाही.

45. मुहावरा – खोदून विचारणे
अर्थ  – अनेक प्रश्न विचारणे वाक्याचा
वापर –  खोदणे खोदणे थांबवा, मी अशा प्रश्नांची उत्तरे देणार नाही.

46. ​​मुहावरा – गळ्यातील हार
अर्थ  – अतिशय गोंडस
वाक्य वापर –  लक्ष्मण हा रामाचा गळा होता.

47. मुहावरे – मानेवर स्वार होणे
अर्थ – वाक्याचा
वापर   सोडू नकोस – जेव्हा तू पाहतोस, तेव्हा तू माझ्या गळ्यावर स्वारी करतोस.

48. मुहावरा – घसा सुटला
अर्थ  – शरीर
वाक्याचा वापर सोडा –  जर त्या कंजूषाची मैत्री तुटली असती तर गळा तुटला असता.

49. मुहावरा – मानेवर चाकू
अर्थ – वाक्याचा
वापर   हानी पोहोचवण्यासाठी – विरोधक माझ्या मानेवर कसे वार करत होते ते मला कळले.

50. मुहावरा – मृतदेह  उपटून काढणे म्हणजे – दफन केलेली वस्तू पुन्हा वर आणणे
वाक्याचा
उपयोग –  जे काही झाले ते झाले, आता मृतदेह बाहेर काढून काय उपयोग?

51. मुहावरा – समुद्रात समुद्र भरणे
अर्थ  – एका रंगावर राहू नका –
वाक्याचा उपयोग –  तो गिरगिटासारखा रंग बदलतो यावर त्याचा काय विश्वास.

52. मुहावरा – फुलांचा बहर
अर्थ  – नवीन गोष्टी उघडणे, विचित्र गोष्टी घडत आहेत
वाक्य वापर –  ऐकत रहा, आता काय फुलणार ते पहा.

53. मुहावरा – गिरगिटासारखा रंग बदलणे
अर्थ  – गोष्टी बदलणे वाक्याचा
वापर –  गिरगिटासारखा रंग बदलल्याने तुमचा आदर होणार नाही.

54. मुहावरा – गाल वाजवणे म्हणजे –
वाक्याचा
उपयोग   बढाई मारणे – जो करतो त्याला माहीत आहे. गालातल्यांना काय माहीत?

55. मुहावरा – मोजणे आणि पाय ठेवणे
म्हणजे  – आळशीपणे चालणे, अत्यंत सावधगिरी बाळगणे
वाक्याचा वापर –  समजा तुम्ही थकले आहात, परंतु तुम्ही मोजून पाय काय ठेवता? संध्याकाळच्या आधी घरी पोहोचायचे की नाही?

56. मुहावरा – राग पिणे
अर्थ  – राग दाबणे वाक्याचा
वापर –  प्यायल्यानंतर राग आला. काकांच्या तोंडी नसती तर गात सोडला असता.

57. मुहावरा – गुलर फ्लॉवरचा
अर्थ  – गहाळ वाक्याचा
वापर –  तो इतका गूळ फूल झाला आहे की त्याच्याबद्दल काहीही सांगणे कठीण आहे.

58. मुहावरा – गुड्डीचा लाल
अर्थ –  गरीबांच्या घरात गुणवंतांचे उत्पादन असणे वाक्याचा
वापर –  प्रेमचंद त्यांच्या वंशात खरोखरच गुड्डीचा लाल होता.

59. मुहावरा – गाठ बांधण्याचा
अर्थ –  खूप लक्षात ठेवा वाक्याचा
उपयोग –  ही गोष्ट गाठीशी बांधा, निरोगी राहिलो तर सर्व काही राहील.

60. मुहावरा – गूळ करणे
अर्थ  – काम बिघडवण्यासाठी केले
वाक्य वापर –  वीरूने थोडेसे सांगून सर्व गूळ-शेण केले.

61. मुहावरा – गुरु घंटाल
अर्थ  – दुष्टांचा नेता किंवा सरदार
वाक्य वापर –  अरे भाऊ, मोनू गुरु घंटाल आहे, त्याच्यापासून दूर रहा.

62. मुहावरा – गंगास्नानाचा
अर्थ  – आपले कर्तव्य पूर्ण केल्यानंतर खात्रीपूर्वक
वाक्य वापर –  रमेश त्याच्या मुलीशी लग्न करून गंगेत स्नान करायला गेला.

63. मुहावरा – गच्च खाना
अर्थ –
वाक्य   वापरून खाण्यासाठी फसवणूक – रामूने गुच्चा खाल्ला , नाहीतर त्याचा व्यवसाय गेला असता.

64. मुहावरा – गजब धना
अर्थ  – चमत्कार करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  लता मंगेशकर यांनी गायनात अप्रतिम काम केले आहे.

65. मुहावरा – गजांची छाती असणे
म्हणजे  – खूप धैर्यवान असणे वाक्याचा
वापर –  त्याच्याकडे यार्डांची छाती आहे, म्हणूनच त्याने एकट्याने चार दहशतवाद्यांना ठार केले.

66. मुहावरा – गड जिंकणे
याचा अर्थ  – कठोर परिश्रम करणे
वाक्याचा वापर –  IAS. पुढे जाऊन शंकराने खरोखरच किल्ला जिंकला.

67. मुहावरा – गाढव बनवण्याचा
अर्थ  – मूर्ख
वाक्य वापरणे –  एप्रिल फूलच्या दिवशी, मी रामूला खूप गाढव केले.

68. मुहावरा – गाढवाला बाप बनवण्याचा
अर्थ  – काम पूर्ण करण्यासाठी मूर्खाला खूश करणे, वाक्याचा
वापर –  गाढवाला बाप कसा बनवायचा हे रामूला चांगले माहीत आहे.

६९. मुहावरे – ताठ मानेचा
अर्थ  – अभिमानाने किंवा उद्धटपणे जगणे वाक्याचा
वापर –  सरकारी नोकरी मिळाल्यावर त्याची मान खुंटलेली राहते.

70. मुहावरा – गळ्यात अडकणे
अर्थ  – अडचणीत किंवा अडचणीत अडकणे वाक्याचा
वापर –  मी त्याला पैसे उधार देऊन माझ्या गळ्यात अडकलो आहे.

71. मुहावरा  गरम होणे –  रागावणे
वाक्याचा वापर –  अंजूची आजी थोड्याशा गोष्टीवर गरम होते.

72. मुहावरा – घसा कापण्याचा
अर्थ  – एखाद्याला फसवणूक करणे वाक्याचा
वापर –  काल शिक्षकाने सांगितले की एखाद्याचा गळा कापणे ही वाईट गोष्ट आहे.

73. मुहावरा – गळा पकडणे
अर्थ  – एखाद्याला जबाबदार धरणे
वाक्य वापर –  चूक कोणाची असो, बाप माझा गळा धरतो.

74. मुहावरा – गळा दाबण्याचा
अर्थ  – अडचणीत येण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  त्याने गुन्हा केला आहे आणि माझा गळा दाबला आहे. तो खूप हुशार आहे!

75. मुहावरा – घसा घसा
अर्थ  – मोठ्याने ओरडणे वाक्याचा
वापर –  राजू चहा प्यावा असे खूप दिवसांपासून घसा फाडत होता, पण कोणी ऐकत नाही.

76. मुहावरा – मिठी मारण्याचा
अर्थ  – वाक्याच्या वापराच्या मागे पडणे
–  एकदा मी त्याला पैसे उधार दिले, त्याने मिठी मारली.

77. मुहावरा – गळ्यावर चाकू
अर्थ –  अत्यंत हानी पोहोचवणे
वाक्याचा वापर –  त्याने मला नोकरीवरून काढून टाकले आणि माझ्या गळ्यात वार केला.

78. मुहावरा – मिठी मारू नका
अर्थ  – वाक्याचा
वापर आवडत नाही –  मला त्याचे काम आवडत नाही, तो सर्वकाही उलट करतो.

79. मुहावरा – पूर्ण गाठ, डोळ्याचा आंधळा
अर्थ  – श्रीमंत, परंतु मूर्ख व्यक्ती
वाक्याचा वापर –  सेठ जी गाठींनी भरलेले आहेत, डोळ्याने आंधळे आहेत, तेव्हाच त्यांनी अनाड़ी मोहनला कामावर ठेवले आहे, रामूची आज्ञा पाळत आहे.

80. मुहावरा – गाजर-मुळा
अर्थ समजून घेणे –
वाक्याचा   तिरस्कार करणे – मोहन म्हणाला की त्याला कोणी गाजर-मुळा समजू नये, तो खूप काही करू शकतो.

81. मुहावरा – कष्टाने कमावलेला
अर्थ  – कष्टाने कमावलेला पैसा वाक्याचा
वापर –  हा माझा कष्टाचा पैसा आहे, बिनदिक्कतपणे खर्च करू नका.

८२. मुहावरा – गडे दिन
अर्थ  – संकटाची वेळ वाक्याचा
वापर –  रमेश खडतर दिवसातही आनंदी राहतो.

83. मुहावरा – गाल
फुगवणे याचा अर्थ  – रडणे
वाक्याचा वापर –  अंशू सकाळपासून गाल फुगवून बसली आहे.

84. मुहावरा – निधन होणे
अर्थ  – मरणे
वाक्य वापर –  माझे आजोबा एक वर्षापूर्वी निधन झाले आणि तुम्ही आज विचारत आहात.

85. मुहावरा – गुल खिला
अर्थ  – गोंधळलेले
वाक्य वापरणे –  हा मुलगा गुल खाऊन आला असेल, मग तो गप्प बसला असेल.

86. मुहावरा – फ्लाइंग गुलचरे
अर्थ  – मजा करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  मित्रा, परीक्षा जवळ आल्या आहेत आणि तू गुलचरे उडवत आहेस .

87. मुकाबला – गम ऑफ द डंब अर्थ – अवर्णनीय
अर्थ  ज्याचे वर्णन करता येत नाही
वाक्य वापर –  आजोबा म्हणतात की देवाचे चिंतन केल्याने जो आनंद मिळतो तो मुक्याचा गुळ आहे.

88.Idiom – To dive meaning
  गहाळ किंवा अनुपस्थित
वाक्य वापर –  अरे मित्रा! दोन दिवस कुठे डुबकी मारली, दिसले नाही.

89. मुहावरा – शूटिंग
अर्थ  – हार मानणे किंवा वाक्याचा
वापर नाकारणे –  रणजीत म्हणाला बस शूट करा, आम्ही पायी जाऊ .

90. मुहावरा – गौण का यार
अर्थ  – सहचर
वाक्याचा अर्थ वापर –  रमेश गायीचा मित्र आहे, तो विनाकारण तुमचे काम करणार नाही.

91. वाक्प्रचार – दत्तक
म्हणजे  – मुलं होणे, लग्नाआधी, मुलीच्या मांडीत नारळ देऊन लग्नाची खात्री करणे इ.
वाक्याचा उपयोग –  सुरेशच्या बहिणीची गोडी भरली आहे, आता पुढच्या महिन्यात लग्न होणार आहे. .

92. मुहावरा – दत्तक
अर्थ –  मुलगा नसताना मुलाला दत्तक घेणे, त्याला योग्य तो मुलगा बनवणे वाक्याचा
वापर –  महिमा दीदीने मूल नसताना दत्तक घेतले.

93. मुहावरा – दत्तक घेणे
म्हणजे  – मूल नसणे
वाक्य वापर –  जेव्हा तुमची मांड हरवली असेल, तेव्हा तुम्ही मूल का दत्तक घेत नाही?

94. मुहावरा – गोबर गणेश
अर्थ  – मूर्ख
वाक्य वापर –  तो पूर्णपणे गाय गोबर गणेश आहे, त्याला काहीही समजत नाही.

95. मुहावरा – ब्रेकअपचा
अर्थ  – काम बिघडवणे / वाक्याचा
वापर गडबड करणे –  मुन्शीजींनी सेठजींचे सर्व खाते तोडले.

96. मुहावरा – घर ना घाट
याचा अर्थ –
वाक्यात   कुठेही नाही वापर – कोणतेही काम केले जात नाही आणि काहीतरी शिकण्याची व अभ्यासाची आवड नाही. घाटात नाही तर अशा घरात राहतो, तर जगायचे कसे?

97. मुहावरा – जखमेवर मीठ शिंपडण्याचा
अर्थ  – दु:खात दु:ख देणे वाक्याचा
उपयोग –  राम तसाच दु:खी आहे, त्याला त्रास देऊन तुम्ही जखमेवर मीठ शिंपडता आहात.

98..वाक्प्रचार – घोडे विकणे आणि झोपणे
अर्थ  – बेफिकीर रहा , वाक्याचा
वापर –  मुलीचे लग्न झाले. आता काय, घोडे विकून झोपा.

99. मुहावरा – जोडीला पाणी
म्हणजे  – खूप लाज वाटेल
वाक्याचा वापर –  तो नेहमी फर्स्ट क्लास घ्यायचा पण यावेळी परीक्षेत चोरी करताना रंगेहाथ पकडला गेला तेव्हा घोडा त्या मुलावर पडला.

100. मुहावरा – लाइटिंग तूप दियास
अर्थ –  अनपेक्षित लाभांवर समृद्धी
वाक्य  – त्या गरीब व्यक्तीने काल संध्याकाळी प्रवास केला, ज्यामुळे तुम्हाला थकवा येत राहिला. आता काय, तुपाचा दिवा लावा.

101. मुहावरा – घर सेटल करणे म्हणजे  – लग्न करणे
वाक्याचा
वापर –  त्याने कशासाठी सेटलमेंट केले, तो बाहेरही येत नाही.

102. मुहावरा – अॅम्बुशचा
अर्थ –
वाक्य  वापरण्याची  संधी – त्या चोर दरवाज्याने आजवर घात केला होता, अन्यथा विश्वासाचे असे रंगीत नाटक करून सेठच्या तिजोरीची चावी कशी समजली असती?

103. मुहावरा – घाट-घाटातील पाणी पिणे
याचा अर्थ –  सर्व प्रकारचे अनुभव असलेले
वाक्य वापर –  मुन्ना घाट-घाटातील पाणी पीत आहे, त्याला कोण फसवू शकतो.

104. मुहावरा – घर सेटल करण्यासाठी
अर्थ  – लग्न करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  उशीराने , रामूने आपले घर सेटल केले आहे.

105. मुहावरा – घराचा प्रकाश
अर्थ  – मुलगा किंवा एकुलता एक मुलगा
वाक्य वापर –  मोहन हा आपल्या घराचा प्रकाश आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे.

106. मुहावरा –
घरी जेवायला धावणे म्हणजे  – निर्जन घर वाक्याचा
वापर –  घरात कोणी नाही, म्हणून मी घर खायला धावत आहे.

107. वाक्प्रचार – घराचा दिवा विझला 
अर्थ  – मुलाचा मृत्यू वाक्यप्रयोग – माझ्या मित्राच्या घराचा दिवा विझला हे ऐकून खूप वाईट वाटले.

108. मुहावरा – घराचा भार उचलणे
अर्थ  – घरखर्च चालवणे किंवा सांभाळणे वाक्याचा
वापर –  राकेश लहानपणी वडिलांच्या मृत्यूनंतर घराची काळजी घेत आहे.

109. वाक्प्रचार   घराचे नाव बुडविणे
याचा अर्थ –  कुटुंब किंवा कुळ कलंकित करणे

110. मुहावरा –
घर घाट एक कर्ण म्हणजे –  कठोर परिश्रम करून
वाक्याचा वापर –  संजयने कामासाठी घराचा घाट एक केला.

111. मुहावरा – घर उडवून तमाशा पाहणे
अर्थ –  स्वतःचे घर उध्वस्त करणे किंवा स्वतःचे नुकसान करणे
वाक्याचा वापर –  राजू आता जुगारात सर्व काही वाया घालवून घर जाळण्याचा तमाशा पाहत आहे.

112. मुहावरा – घरात आग लावणे
अर्थ  – कुटुंबात भांडणे लावणे वाक्याचा
वापर –  तो प्रत्येकाच्या घरात आग लावत फिरतो, म्हणून कोणीही त्याला जवळ बसू देत नाही.

113. मुहावरा – घरात भुंजी भांग नसणे
याचा अर्थ  – खूप खराब असणे वाक्याचा
वापर –  रामूच्या घरात भुंजी भांग नाही आणि नवाबांबद्दल बोलतो.

114. वाक्प्रचार – जखम बरी करण्यासाठी
अर्थ  – सांत्वन किंवा सांत्वन देण्यासाठी
, आजी आधी मारतात, नंतर जखमेवर मलम लावतात.

115. वाक्प्रचार – जखम हिरवी व्हावी
याचा अर्थ  – दु:ख विसरलेले
वाक्य वापरणे –  जेव्हा राजाला त्याच्या मित्राच्या मृत्यूची बातमी कळली तेव्हा त्याच्या स्वतःच्या जखमा हिरव्या झाल्या.

116. मुहावरा – गवत खोदणे
अर्थ  – फालतू काम करणे वाक्याचा
वापर –  चांगली नोकरी सोडल्यानंतर, राजू आता गवत खोदत आहे.

117. वाक्प्रचार – गवत कापू नका
याचा अर्थ  – मदत करू नका किंवा
वाक्याचा वापर देखील करू नका –  व्यवस्थापक झाल्यानंतर, राजू मला घास देत नाही.

118. मुहावरा – तूप-दुधाच्या नद्या वाहतात
अर्थ  – समृद्ध होण्यासाठी
वाक्य वापर –  श्री कृष्णाच्या काळात आपल्या देशात तूप-दुधाच्या नद्या वाहत होत्या.

119.Idiom – गुडघे टेकणे
याचा अर्थ  – पराभव किंवा पराभव स्वीकारणे वाक्याचा
वापर –  संजू इतक्या लवकर गुडघे टेकणार नाही, तो शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रयत्न करेल.

120. मुहावरा – घोड्यावर स्वार होणे
अर्थ  – परत जाण्याची घाई करणे
वाक्याचा वापर –  अरे मित्रा, तू नेहमी घोड्यावर स्वार होऊन येतोस, फक्त आमच्यासोबत बस.

121. मुहावरा – विरघळवून प्यायचा
अर्थ – लक्षात ठेवणे  वाक्याचा
उपयोग –  रामूने दहावीच्या वर्गात गणित मिसळून प्यायले, तेव्हा त्याला ९० टक्के गुण मिळाले.

122. मुहावरा – घनचक्कर
अर्थ  – मूर्ख / भटकंती
वाक्य वापर –  तुम्ही कोणते घनचक्कर माझ्याकडे आणलेत याबद्दल बोलण्याची क्षमताही माझ्यात नाही.

123. वाक्प्रचार – गोंधळात पडणे
अर्थ  – काही कामासाठी अडचणीत येणे
वाक्याचा वापर –  कर्जाची कागदपत्रे पूर्ण न झाल्यामुळे कर्ज मंजुरीचे प्रकरण फसले आहे.

124. मुहावरा – घर उद्ध्वस्त करणे म्हणजे – घरातील वाक्याचा वापर   कमी होणे –
रामनायकच्या अपघातात काय झाले, दोन महिन्यांत त्याचे संपूर्ण घर उद्ध्वस्त झाले.

125. Idiom  idiom – भीतीने बांधले जाणे  – भीतीमुळे आवाज न काढणे वाक्याचा
वापर –  जरी रोहनने त्याच्या शौर्याचा खूप अभिमान बाळगला, परंतु काल रात्री चोर पाहून तो आकडा झाला.

126. मुहावरा – गुदमरून मरणे
अर्थ  – असह्य त्रास सहन करत मरणे
वाक्य वापर –  जे गरीबांवर अत्याचार करतात ते गुदमरून मरतील.

127. मुहावरे – चार चाँद लावणे म्हणजे –  चौपट वाक्ये वापरणे –  निबंधात मुहावरे वापरल्याने चार चाँद लागतात
.

128. मुहावरा – एक गुळगुळीत भांडे असणे
अर्थ  – निर्लज्ज असणे वाक्याचा
वापर –  तुम्ही इतके गुळगुळीत भांडे आहात, तुम्ही जे बोलता ते ऐकण्याचा कोणताही प्रभाव नाही.

129. मुहावरा – दिव्याखाली अंधार
अर्थ –  पंडितांच्या घरात अत्यंत मूर्ख आचरण वाक्याचा
वापर –  पंडितजी स्वतः मोठे विद्वान आहेत, पण त्यांचा मुलगा दिव्याखाली अंधार आहे हे त्यांना माहीत आहे.

130. मुहावरा – साखळीची
बंशी वाजवणे म्हणजे  – मजा करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  आजकाल राम शांतीची बंशी वाजवत आहे.

131. मुहावरा – चार दिवस चांदणे
अर्थ  – काही दिवसांसाठी आनंद
वाक्याचा उपयोग –  राजा बळीचा चंद्रप्रकाश चार दिवस राहिला तरीही तुम्ही कोणत्या शेतातील मुळा आहात?

132. वाक्प्रचार – मुंगीवर लटकणे किंवा गोठवणे
याचा अर्थ  – विनाशाच्या लक्षणांचे प्रकटीकरण वाक्याचा
उपयोग –  रावणाने रामाचा अवतार घेऊन वाईट वागले हे मुंगीवर अडकले असे म्हटले जाईल.

133. मुहावरा – चुंबन घेऊ नका
म्हणजे  – सहन करणे, उत्तर न देणे
वाक्याचा वापर –  त्याने आयुष्यभर सर्व दुःखे सहन केली, परंतु चुंबन देखील घेतले नाही.

134. मुहावरा – पत्रकातून पसरणे याचा
अर्थ  – उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करून तुम्ही
फक्त एक लाख पन्नास हजार कमावता आणि इतके महागडे व्यसन ठेवले आहे. पदराबाहेर पाय पसरण्यात कोणता शहाणपणा आहे?

135. मुहावरा – चंद्रावर थुंकणे
अर्थ – निरुपयोगी  निंदा किंवा सन्माननीय वाक्याचा अनादर
–  ज्याने कधीही कोणाचे नुकसान केले नाही अशा चांगल्या व्यक्तीलाच तुम्ही वाईट रीतीने बोलत आहात? बरं, चंद्रावरही थुंकणे आहे?

136. मुहावरा – बांगड्या घालणे
अर्थ  – स्त्रीची असमर्थता व्यक्त करणे वाक्याचा
वापर –  एवढा अपमान होऊनही तुम्ही गप्प बसले आहात! बांगड्या घातल्या नाहीत का?

137. मुहावरा – चेहऱ्यावर वारा वाहणारा
अर्थ  – घाबरलेला, गोंधळलेला
वाक्याचा वापर –  साम्यवादाचे नाव ऐकताच भांडवलदारांच्या चेहऱ्यावर वारा वाहू लागतो.

138. मुहावरा – चांदीचे तुकडे करणे
अर्थ  – भरपूर उत्पन्न मिळवणे वाक्याचा
वापर –  बाबू लोक ऑफिसमध्ये खूप चांदी कापतात.

139. मुहावरा – चॅम्पटचा
अर्थ  – पळून जाणे – वाक्याचा
वापर –  जेव्हा ते कामावर आले, तेव्हा राजू चॅम्प झाला.

140. मुहावरा – फसवले जाणे
अर्थ  – फसवले जाणे वाक्याचा
वापर –  एक किशोरवयीन कोणीही फसणार नाही, तो खूप हुशार आहे.

141. मुहावरा – डॉज
अर्थ – वाक्याचा
वापर   फसवणे – बदमाश मला फसवून पळून गेला.

142. मुहावरा – चक्कर येणे
याचा अर्थ  – जाळ्यात पडणे
वाक्य वापर –  मी चूक केली जी मी त्या ठगच्या प्रकरणात अडकलो.

143. मुहावरा – चणे- चेबैना
अर्थ  – कोरडे-कोरडे अन्न वाक्याचा
वापर –  आजकाल रामू हरभरा-चवबैना खाऊन जगत आहे.

144. मुहावरा – पडणे
अर्थ  – तोटा किंवा तोटा
वाक्याचा वापर –  रमेशला नवीन घर खरेदी करताना 20 हजारांचा फटका बसला.

145. मुहावरा –
अर्थ चमकण्यासाठी  – प्रगती करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  रामूने आयुष्यात खूप कष्ट केले, आता तो चमकला आहे.

146. मुहावरा – To pull off or to pull off skin
meaning – To  beat a lot
वाक्य वापर –  राजू, तू पुन्हा तोंड उघडलेस तर मी तुझी त्वचा सोलून टाकीन.

147. मुहावरा – पाय धुळीचा
अर्थ  – क्षुल्लक व्यक्ती वाक्याचा
उपयोग –  हे भगवान! मी तुझ्या चरणांची धूळ आहे, माझ्यावर दया कर.

148. मुहावरा – चालता भाग अर्थ
  चपखल
वाक्य वापर –  रवी हा चालणारा भाग आहे, त्यापासून दूर राहणे चांगले.

149. मुहावरा – चस्का लग्नाचा
अर्थ  – वाईट सवय वाक्याचा
वापर –  धीरूला धूम्रपानाची खूप वाईट चव लागली आहे.

150. मुहावरा – चंद्राच्या तुकड्याचा
अर्थ  – रामूचा मुलगा चंद्राचा तुकडा आहे, अतिशय देखणा आहे
, तो त्याला रोज काळी लस लावतो.

151. मुहावरा – सिल्व्हर कटिंग
अर्थ  – भरपूर नफा असणे वाक्याचा
वापर –  आजकाल रामरतनच्या व्यवसायात चांदीची कपात केली जात आहे.

152. मुहावरा – चांदी असणे म्हणजे चांदीचा
अर्थ  – भरपूर पैसा मिळवणे वाक्याचा
वापर –  अरे मित्रा! तुझे हे दुकान गेले तर चांदीची चांदी होईल.

153. मुहावरा – चांदीच्या बुटाचा
अर्थ  – लाच किंवा लाचखोर वाक्याचा
वापर –  जेव्हा रामूने त्याचे काम लाईनमध्ये न उभे करता केले तेव्हा तो मला म्हणाला – तू सुद्धा चांदीचा जोडा मारून काम करून घे, तू लाइनमध्ये का आहेस?

154. मुहावरा – चाटणे
अर्थ  –
वाक्याची सवय लावणे वापर –  राणी चाटली गेली आहे, ती पुन्हा पुन्हा पैसे मागायला येते.

155. मुहावरा – चादर पाहून पाय पसरणे
अर्थ  – उत्पन्नानुसार खर्च करणे वाक्याचा
वापर –  वडिलांनी मला सांगितले की माणसाने चादर पाहून पाय पसरावे नाहीतर पश्चाताप करावा लागेल.

156. मुहावरा – शीटच्या बाहेर पाय पसरणे
अर्थ –  उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करणे वाक्याचा
वापर –  जे लोक पत्राच्या बाहेर पाय पसरतात त्यांना नेहमीच असेच वाटते.

157. मुहावरा – चारशे वीस
अर्थ  – कपटी आणि धूर्त व्यक्ती
वाक्याचा वापर –  मुन्ना चारशे वीस आहे, त्यामुळे प्रत्येकजण त्याच्यापासून दूर राहतो.

158. मुहावरा – चारशे इ.स.पू. करणे
अर्थ  – वाक्याचा वापर फसवणे किंवा
फसवणे –  मित्रा, माझ्याकडून चारशे बीसी करू नकोस, नाहीतर चांगले होणार नाही.

159. मुहावरा – गुळगुळीत बोलण्याचा
अर्थ  – फसवणूक करणारे शब्द
वाक्याचा वापर –  एका व्यक्तीने मृदू बोलून रामूच्या आईची फसवणूक केली.

160. मुहावरा – पक्षी माशीचा
अर्थ  – निघून जा किंवा गायब व्हा
वाक्याचा वापर –  अरे भाऊ, मध चांगला आहे हे तू कधीपासून सांगितलेस, घे. आता पक्षी उडून गेला. आपल्या घरी जा

161. मुहावरा – पक्षी सापळा
अर्थ  – फसवणूक करून एखाद्याला वश करणे वाक्याचा
वापर –  जेव्हा परदेशातील एक माणूस मला आमिष दाखवू लागला तेव्हा मी त्याला म्हणालो – अरे भाऊ, तुमचे काम करा. हा पक्षी अडकणार नाही.

162. मुहावरा – ठिणगी सोडणे
अर्थ  – लढाईबद्दल बोलणे –
वाक्याचा वापर –  राजूने अशी ठिणगी सोडली की दोन मित्रांमध्ये भांडण झाले.

163. मुहावरा – दिव्याने शोधणे म्हणजे  – खूप शोध किंवा शोधाशोध करून मी माझ्या आईला सांगितले
की
राजूसारखा मित्र दिव्याने शोधूनही सापडणार नाही, म्हणून मी त्याला माझ्या घरी आणले आहे.

164. idiom – to shout meaning
  to be noisy वाक्याचा
वापर –  वर्गात शिक्षक नसताना आरडाओरडा होतो.

165. मुहावरा – ची बोलणे
म्हणजे – वाक्याचा
वापर   सोडून देणे – आज राजू कबड्डीत ची बोलला.

166. वाक्प्रचार – मुंगीवर बाहेर पडणे
याचा अर्थ  – फाशीच्या
शिक्षेच्या जवळ येणे –  जेव्हा रामूने अधिक दहशत निर्माण केली, तेव्हा मी म्हणालो- असे दिसते, आता तो मुंगीवर बाहेर आला आहे.

167. मुहावरा – चिमूटभर
अर्थ  – हसण्यासाठी
वाक्याचा वापर –  जेव्हा रमेश फुशारकी मारतो तेव्हा प्रत्येकजण त्याच्याकडे हसतो.

168. मुहावरा – चटणी हातात घेणे
अर्थ  – पूर्ण नियंत्रणात असणे वाक्याचा
वापर –  मित्रा, त्या बदमाशाची चटणी माझ्या हातात आहे. तू काळजी करू नकोस

169. मुहावरा – पूर्ण पाण्यात बुडून मरणे
म्हणजे  – खूप लाज वाटणे
वाक्य वापर –  जेव्हा राजूचे खोटे सर्वांसमोर पकडले गेले तेव्हा पूर्ण पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

170. मुहावरा – लीना लग्नाचा अर्थ
– वाक्याचा
वापर  करून फसवणूक  करणे – काल एका अज्ञात व्यक्तीने गोपालची १०० रुपयांची फसवणूक केली.

171. मुहावरा – उंदीर-मांजर शत्रुत्वाचा
अर्थ  – नैसर्गिक विरुद्ध
वाक्य वापर –  राम आणि मोहनमध्ये मांजर-उंदीर-उंदीर वैर आहे. दोन्ही भाऊ सतत भांडतात.

172. मुहावरा – चेहऱ्याचा रंग रंगवणे
अर्थ  – निराश वाक्याचा
वापर –  जेव्हा राणीला परीक्षेत अपयश आल्याची माहिती मिळाली तेव्हा तिचा चेहरा फिकट पडला.

173. मुहावरा – चेहरा उमलणारा
अर्थ  – आनंदी व्हा वाक्याचा
वापर –  अमित दहावी पास झाला तेव्हा त्याचा चेहरा उजळला.

174. मुहावरा – चेहरा फ्लशिंग
अर्थ  – खूप राग येण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  जेव्हा मुले वर्गात आवाज करतात तेव्हा शिक्षकांचा चेहरा लाल होतो.

175. मुहावरा – शांततेची वंशी खेळणे
याचा अर्थ –  आनंदाने वेळ घालवणे वाक्याचा
वापर –  माझा मित्र डॉक्टर म्हणून शांतीची वंशी खेळत आहे.

176. मुहावरा – शिखर आणि टाच एकत्र घाम काढा
अर्थ  – कठोर परिश्रम करा
वाक्याचा वापर –  मुकेशने कामासाठी शिखर आणि टाच यांचा घाम एकत्र केला आहे.

177. मुहावरा – चोली-दमनचा एकत्र
अर्थ  – खूप जवळीक वाक्याचा
वापर –  धीरू आणि वीरू एकत्र चोळी आहेत.

178. मुहावरा – वर पोहोचण्यासाठी
अर्थ  – भरपूर प्रगती करण्यासाठी वाक्याचा
वापर –  शिक्षक वर्गात म्हणाले की शीर्षस्थानी पोहोचण्यासाठी अथक परिश्रम करावे लागतात.

179. मुहावरा – चोल सोडणे
याचा अर्थ  – शरीराचा त्याग करणे वाक्याचा
वापर –  गांधीजी चोल सोडताना ‘हे राम’ म्हणाले.

180. मुहावरा – चंदू खाण्याचा
अर्थ  – निराधार गोष्ट वाक्याचा
वापर –  माझ्यासमोर चंदूखानाबद्दल सांगू नका. माझा तुझ्याबद्दल काहीही विश्वास नाही.

181. मुहावरा –  सर्व काही खा
याचा अर्थ – वाक्याचा
वापर –  तो तीन दिवस उपाशी होता, सर्व अन्न पूर्णपणे खाऊन टाकले होते .

182. मुहावरा
–   एकमेकांना चाळणे .

183. मुहावरा – टू गेट फॅट
अर्थ  – मद्यधुंद असणे वाक्याचा
वापर –  लॉटरी सुरू होताच प्रमोदला चरबी मिळाली आहे, इतरांना काहीही समजत नाही.

184. मुहावरा – घाईघाईत असणे
याचा अर्थ  – चकचकीत वाक्याचा
वापर –  दिवाळीमुळे, आज बाजारात बरीच गर्दी आहे.

185. मुहावरा –
चक्री  वाजवणे म्हणजे – वाक्याचा
वापर करणे –  राम कमलने आपल्या अधिकाऱ्यासाठी चक्री खेळली, तरीही त्याला बढती मिळू शकली नाही.

186. मुहावरा – चिल्लाचा हिवाळा
अर्थ  – खूप तीव्र थंड
वाक्य वापर –  जानेवारी महिन्यात, दिल्लीत चिल्लाचा हिवाळा पडतो. या दिवसात जावेच लागले तर गरम कपडे सोबत ठेवा.

187. idiom – To slander /to eat
meaning  – पुढे मागे निंदा करणे वाक्याचा
वापर –  जे इतरांची निंदा करतात / पुढे मागे खातात त्यांचे ध्रुव फार लवकर उघड होतात.

188. मुहावरा – चुटकी बजाते-बजाते
याचा अर्थ  – द्रुत
वाक्य वापर –  मी तुझे हे काम चुटकीसरशी पूर्ण करीन, काळजी करू नकोस.

189. मुहावरा – चू – चुन का मुरब्बा
अर्थ  – न जुळलेल्या गोष्टींची बेरीज वाक्याचा
वापर –  हा पक्ष गुबगुबीत मुरब्बा आहे. या पक्षात कोठून लोक सामील आहेत हे माहित नाही.

190. मुहावरा – चूर चूर कर देना
अर्थ – वाक्याचा
वापर   नष्ट करण्यासाठी – कारगिल युद्धात भारतीय लष्कराने पाकिस्तानच्या अभिमानाचा चक्काचूर केला होता.

191. वाक्प्रचार – चूल जाळणे अर्थ
  अन्नपदार्थ
वापरणे –  रामेश्वरला इतका घट्टपणा आहे की दोन दिवसांपासून घरात स्टोव्हही पेटला नाही.

192. मुहावरा – षटकार चुकणे
याचा अर्थ  – वाईटरित्या पराभूत होणे वाक्याचा
वापर –  महाराजकुमार विझियानगरमच्या यष्टिरक्षणात, एका चांगल्या गोलंदाजाने षटकार चुकवले आहेत.

193. मुहावरा – थॅच फाडणे
अर्थ  – कष्ट न करता जास्त पैसे मिळवणे
वाक्य वापर –  देव ज्याला देतो त्याला तो चटका फाडून देतो.

194. मुहावरा – छातीवर दगड ठेवणे
अर्थ  – कठोर हृदय
वाक्य वापर –  छातीवर दगड ठेवून त्यांनी आपल्या मुलाला परदेशात पाठवले होते.

195. मुहावरा – छातीवर स्वार होणे
याचा अर्थ  –
वाक्य वापरणे –  आत्ताच ती बोलत होती की मुले तिच्या छातीवर स्वार झाली.

196. मुहावरा – चकसे छुडाना अर्थ
 निराश करणे  किंवा वाक्याचा
वापर करणे –  शिवाजीने युद्धात मुघलांचे षटकार वाचवले होते.

197. वाक्प्रचार – छातीवर मूंग किंवा कोडो डाळना
अर्थ  – एखाद्याला दुखापत करण्यासाठी वाक्याचा
उपयोग –  राजनच्या घरची राणी तिच्या विधवा आईच्या छातीवर रात्रंदिवस मूग उपटत आहे.

198. मुहावरा – साप छातीवर लोळणारा
अर्थ  – ईर्षेने हृदय जळत आहे वाक्याचा
वापर –  शेजारी नवीन गाडी आल्यावर शेखरच्या छातीवर साप फिरला.

199. मुहावरा – सहाव्या
अर्थाचे दूध लक्षात ठेवणे –  खूप सहन करणे
वाक्य वापर –  माझे घर बांधले तेव्हा मला सहाव्याचे दूध आठवले.

200. मुहावरा – सहावा -सहावा
अर्थ  – कधीकधी
वाक्याचा वापर –  निवडणूक जिंकल्यानंतर नेते फक्त सहाव्या-सहाव्यापासून दिसतात.

201. मुहावरा – छत्तीसचा आकडा
अर्थ – जोरदार  विरोध केलेले
वाक्य वापर –  आजकाल माझ्यात आणि माझ्या मित्रामध्ये छत्तीसचा आकडा आहे.

202. मुहावरा – छातीचा ठोका
अर्थ – वाक्याचा
उपयोग   शोक करण्यासाठी – माझे शेजारी त्यांच्या नातेवाईकांपैकी एकाच्या मृत्यूबद्दल त्यांच्या छातीवर धडक देत होते.

203. मुहावरा – छाती जळणे
याचा अर्थ  – ईर्ष्या बाळगणे वाक्याचा
वापर –  भावेश 10वीत प्रथम श्रेणीत आला तेव्हा त्याच्या विरोधकांची छाती भाजली.

204. मुहावरा – छाती धडधडते
अर्थ  – घाबरणे, घाबरणे
वाक्याचा वापर –  अंधाऱ्या हॉलमध्ये सांगाडा पाहून मोहनची छाती धडधडली.

205. मुहावरा – दुहेरी छातीचा
अर्थ  – खूप उत्साही असणे
जेव्हा रोहन बारावीत पहिला आला तेव्हा वर्ग शिक्षकाची छाती दुप्पट झाली.

206.Idiom – छाती फुगणे
अर्थ  – अभिमान बाळगणे वाक्याचा
वापर –  जेव्हा मी M.A ला भेटलो. मी असे केल्यावर माझ्या शिक्षिकेची छाती फुगली.

207. मुहावरा – छातीत धगधगणारा
अर्थ  – ईर्ष्या बाळगणे
वाक्य वापर –  एखाद्याला आनंदी पाहून मेहताजींची छाती धडधडते.

208. मुहावरा – छुपा रुस्तम
अर्थ  – अज्ञात पुण्यपूर्ण
वाक्य वापर –  वरुण हा छुपा रुस्तम निघाला. सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आणि त्याने परीक्षेत पहिला क्रमांक पटकावला.

209. मुहावरा – शूज स्नॅप

अर्थ – दर दर दराने bangs खाणे

वाक्याचा उपयोग –  लाज बाळगा, वाचून लिहून घरोघरी फिरता. काबाडकष्ट करत काही व्यवसाय करा.

210. मुहावरा – डाक के बहीचे तीन पाट

अर्थ – थोडे कुटुंब असणे

वाक्याचा वापर –  त्याचा घरी किती खर्च होतो? ढाकचे तीनच पाट असतात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here